Braineering погледи: Инфраструктурни Cloud

Infrastructural Cloud

Share With Friends

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Један кратак осврт на тренутно стање инфраструктурног Cloud тренда из призме прошлогодишњег Braineering искуства које смо стекли кроз динамичне пројекте изведене на захтевним тржиштима источних привреда, а тако и из посета иностраних конференција и информација које смо чули из уста људи који управљају тржишним трендовима. Овај осврт посматраћемо из две перспективе. Прва перспектива би била однос могућности домаћих Cloud провајдера у односу на велике системе попут VMware vCloud AIR-а. Предности великих система у односу на домаће могли би се сублимирати у неколико тачака:

  1. Функционална предност – динамичан систем развоја Cloud технологија захтева честа прилагођавања инфраструктура у погледу хардвера, нових функционалности и помоћних алата (попут аутоматизације процеса). Домаћи провајдери не могу пратити овај темпо и налазе се технолошки далеко иза могућности великих система. Ово је последица одсуства систематског приступа на глобалним тржиштима домаћих Cloud провајдера. Сваки корисник који изабере домаћег провајдера ризикује да функције које се код великих система појављују готово истовремено са појавом технолошког решења на тржишту, са својим изабраним Cloud партнером не дочека никада.
  2. Економски приступ – транспарентност великих система у ценама и тачна предикција оперативних трошкова на вишегодишњем нивоу не постоји у ад хок ценовницима домаћих провајдера, где се цене дефинишу по разним нетранспарентним параметрима и критеријумима.
  3. Типизација услуга – глобални системи нуде тачно дефинисане приступе инфраструктурама у зависности од случаја које корисници захтевају. Тако постоје услуге по захтеву (on-demand), приватни облак (virtual private cloud), Опоравак од отказа, Бекап у облаку и сл. Иако се слични називи могу пронаћи и код домаћих провајдера, де факто реч је о идентичним услугама.

Оно што би се могло истаћи као предност домаћих система је:

  1. Локалитет податка – ово се највише тиче домаћих корисника који захтевају да подаци буду присутни у држави где је и предузеће. Коришћење глобалних провајдера захтева „прелаз“ податка преко границе земље, јер су најближи Cloud центри великих провајдера у ЕУ. Ово најчешће није проблем у корпорацијама из других држава.

Друга перспектива је питање о типу податка који може да буде у Cloud систему тј. питање слободе корисника у односу на провајдера. Ово питање је опште за све типове Cloud провајдера и можемо га назвати проблемом:

  1. Покретности податка (Data movement) – налазимо се у времену драматичног пораста количине података. Свака везаност корисника за једног провајдера представља изузетну грешку и није допустива. Раст брзине протока кроз глобалну мрежу није пропорцијалан расту количине података и овај проблем ће бити све доминантнији у годинама које долазе. Миграција велике количине података од једног Cloud провајдера у други или назад у приватни систем представља огромну препреку, те се на тај начин стварају Cloud силоси. Овај проблем нас враћа у деведесете године када смо имали сличне тешкоће у нашим приватним системима са миграцијом података између физичких кутија.

Као закључак ове друге перспективе можемо рећи да је хибридни приступ Cloud системима данас доминантан тренд, где би се „масивни“ системи држали on-premise, док би агилни, а уједно и комплексни системи били део Cloud решења (нрп. Системи вишефакторне аутентификације).

Из свега наведеног Braineering IT Solutions предлаже коришћење VMware vCloud AIR-а као Cloud решења које даје одговор на сва тренутна питања. Такође се истичемо као једини домаћи VMware партнер са Hybrid Cloud и Automation компетенцијом које заједно чине целину хибридног приступа Cloud решењу: видети овде.

You may also be interested in: