Наш инжењерски тим поседује дугогодишње искуство у припреми и одржавању обука за многе платформе и модерне технологије и у систематизованом преносу знања на наше колеге. Обуке можемо одржати код корисника коришћењем нашег Cloud система са унапред припремљеним окружењима посебно прилагођеним конкретној обуци, као и у посебно прилагођеним учионицама за ове потребе. Неке од обука које смо држали низ година следе:

1. Vsphere 5.5 основна обука [3 дана] – обука потребна сваком администратору vSphere окружења, базирана на искуству предавача и правилном одбиру најбитнијих тема које се свакодневно користе
2. Vsphere 5.5 напредна обука [3 дана] – покрива напредне теме оптимизације окружења и аутоматизације процедура администрације, искуства са многобројних пројеката, CLI окружења и скриптинг
3. VMware Site Recovery Manager 5.8 [2 дана] – обука покрива основне и средње сложене теме, инсталацију и подешавање окружења, компоненте система и подешавање процедура, фејловер и тест процедура
4. VMware Horizon 6 [2 дана] – обука покрива основне, средње сложене и део напредних тема, инсталацију и подешавање окружења, употреба напредних функционалности, виртуалних апликација, графика итд.
5. Veeam Backup [2 дана] – укључује подизање окружења, теоријске аспекте бекап система, подешавање полиса и диск подсистема, ресторе процедура, FLR, ресторе апликација, instant recovery, sandbox итд.