Системи за централно архивирање података – архитектура система

Share With Friends

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

У овом посту пишемо на следеће теме архивског система, а то су висока доступност система, бекап и тиринг архива као и о општој архитектура система. Битна својство архивског система који је неопходно адресирати и имплементирати у процесу реализације јесте систем високе доступности. Генерално узев, имамо два приступа које је могуће остварити у процесу имплементације архивског система и то су:

 1. Висока доступност која се ослања на архитектуру система за виртуализацију представља основну форму високе доступности система за архивирање и ослања се на VMWare платформу која ће се користити за имплементацију. Функционалност која нам је на располагању је HA / High Availability која систем чини отпорним на хардверске отказе и гарантује доступност од 99.9%.
 2. Друга опција је имплементација Veritas Server Cluster система који проширује основне функционалности отпорности на отказе и нуди виши ниво контроле система. Неке од функционалних побољшања су:
  1. Апликативни кластерски систем за Enterprise Vault и MS SQL базе омогућава бољу интеграцију са компонентама система и већи степен отпорности на отказе употребом бољих алгоритама детекције проблема на апликацији.
  2. Интеграција са VMWare инфраструктуром омогућава употребу свих напредних функционалности VMWare система на нодовима кластера – HA, DRS, vMotion за разлику од Microsoft Cluster система (vSphere 5.5). Постоји и тесна интеграција са VMWare Client системом и контроле свих кластерских активности и статуса из познате конзоле.
  3. Могућност планираних активности на ОС серверских машина – редовна примена patch процедура и реконфигурација без гашења система као целине је могућа уколико се имплементира ово решење

Бекап архивираних података представља један од кључних елемената архитектуре система ове намене. Неопходно је разумети да систем архивирања података не представља систем који замењује бекап података и као такав и он мора бити део постојећих бекап процедура. Другим речима, систем бекапа намењен је опоравку података у случају непредвиђених околности, док архива података представља механизам за флексибилно проналажење информација у предузећу. Најбоља опција бекап система која се препоручује је Veritas NetBackup систем који поседује максималну доступну апликативну подршку за бекап Enterprise Vault архивског система. Следе захтеви који систем бекапа мора задовољити у погледу бекап процедура у односу на систем архивирања:

 1. Бекап системских партиција и подешавања инфраструктурних сервера који ће бити део будуће Enterprise Vault системске архитектуре – како је систем NetBackup окружења изграђен у флексибилној multi-site топологији, са високом подршком за бекап виртуалног окружења, систем омогућава бекап системских партиција и конфигурација свих виртуалних машина које ће бити изграђене у архитектури система архиве.
 2. Бекап метаподатака Enterprise Vault окружења – систем архивирања поседује многе конфигурационе параметре који се складиште у SQL базама података, а које укључују сва подешавања система, полиса, директоријума, сајтова, индекса, партиција и др. Ове информације су кључне за функционисање система и њиховим губитком сви архивирани подаци и функција система били би угрожени. Зато је неопходно изградити флексибилне процедуре бекапа и рестора ових конфигурација применом SQL GRT, Accelerator и VMWare Single Pass бекап функционалности присутних у NetBackup окружењу.
 3. Бекап архивских партиција и индекса архива представља централни део бекап процедура. У партицијама и индексима налазе се сви подаци архивирани из апликативних система и бекап ових елемената система има кључни значај за функцију целокупног окружења. Треба напоменути да бекап процедуре имају и непосредан значај за ток процедура архивирања, јер се објекти који се архивирају не бришу из примарних апликација пре првог успешног бекапа архиве. NetBackup поседује посебне полисе намењене баш овим апликативним елементима које омогућују извршавање бекап процедура у сарадњи са Enterprise Vault апликацијом и конзистентно понашање апликације приликом рестор-а података. Тренутно не постоји подршка за грануларни опоравак елемената Enterprisa Vault архива попут мејлова, датотека и сл.

NetBackup има и додатну функционалност која се односи на tiering архивираних података која омогућава миграцију архива са секундарних медија за архивирање на терцијарне медије (попут трака или tier-2 диск система нижих категорија) чиме се одлаже брисање архива. Овај део архивског простора постаје пасиван и доступан је корисницима после restore процедура који Enterprise Vault систем захтева од NetBackup окружења. Имплементација ових процедура има смисла у каснијем животном циклусу архивираних података или код мање значајних PST датотека. Подаци у овом делу архивског система не подлежу свакодневним операцијама бекапа, статични су те не подлежу променама и тако не оптерећују дневно функционисање система у целини.

На следећем приказу представљен је логички приказ компоненти као и архитектура система за архивирање и њихова интеграција у целини:

Овим постом завршавамо тему Централног архивирања података предузећа. За сва додатна питања која се тичу система опоравка од катастрофа архивског система, система архиве Journalig-a електронске поште, SLA категоризације података, самог дизајна система који је прилагођен вашим апликацијама и потребама као и осталим детаљима која нису наведена у овим блог циклусу, можете нас контактирати директно те ћемо радо одговорити на све ваше захтеве. Braineering захваљује свима који су нас пратили у овој серији постова.

You may also be interested in: